Задължения на домоуправителя

Domoupravitel

Всички знаем колко е важна тази длъжност, но дали сме наясно какви точно са задълженията на домоуправителите. Обикновено не сме достатъчно информирани какво зависи от домоуправителя на сградата ни – или сляпо му се доверяваме, или го обвиняваме в бездействие и той често е най-удобният виновник за всички неизправности, с които се сблъскваме в блока си.

Научете какво реално се включва в правомощията му и какво можем да изискваме от него по силата на закона.

 • Според „Закона за управление на етажната собственост” (ЗУЕС) домоуправителят се занимава, обобщено казано, с ремонтни дейности, планува такива при нужда, с различни аварии, следи за вътрешния ред, взима отношение и разрешава конфликтни ситуации, казуси, които понякога изискват правна консултация, спазва срокове за плащания, събира пари от съседите си и др.
 • Домоуправителят се назначава за срок от две години. Изборът става на Общото събрание.
 • Длъжен е да свиква Общо Събрание (ОС) минимум един път годишно.
 • Важно е да се знае, че домоуправител и касиер на блока не са едно и също нещо. Понякога могат да съвпадат – един и същи човек да изпълнява и двете длъжности, но най-добре е да се изпълняват от две различни лица, защото така контролът е по-стриктен.
 • Събира месечни такси – в инвестиционен фонд или обща каса. Тези приходи се изразходват за належащи нужди на блока – това трябва да стане след съгласуване или след взимане на решение от Общото Събрание на собствениците или наемателите в сградата. Средствата се влагат в допълнително оборудване или обзавеждане, изпълнение на предписания или изисквания от различни контролни служби и инстанции, както и за извършване на допълнителни дейности, необходими за нормалната експлоатация на общите и идеалните части към сградата и прилежащите площи;
 • Следи за събиране на т.нар. консумативни разходи – такива разходи са например разходите за осветление, почистване, асансьор и други, необходими за поддържане на общите части на сградата. Парите за домоуправителя се събират от касиера заедно с другите месечни разходи.
 • На Общото събрание трябва да се представя, в сътрудничество с касиера, отчет за събраните и съответно похарчените пари. Месечните отчети трябва да съдържат информация за: извършена работа през изминалия месец, събрани месечни такси, некоректни платци, извършени плащания към съответните експлоатационни дружества и поддържащи фирми, отчет за приходи и разходи в обща каса или инвестиционен фонд на сградата.
 • Освен отчет, е длъжен да представи документи, удостоверяващи точните похарчени пари чрез касови бонове, квитанции, фактури.
 • Добре е да се знае, че в София е нужна регистрация на етажните собствености. Домоуправителят попълва специална бланка с данни за сградата – РЗП, брой етажи, тип строителство. Предава се в Общината.
 • Изготвя правилник за вътрешния ред и следи за спазването му от собственици, наематели и гости в сградата след одобрението му на Общо Събрание (ОС); предлага промени в този правилник.
 • Следи за спазване на нормативни изисквания и наредби.
 • Води и спазва пълния набор от документация (книга на собствениците, правилник за вътрешния ред, разпоредби, предписания и др.).
 • Представлява сградата пред административните органи в страната.
 • Съдейства при събирането на стари задължения (такси за разходи и поддръжка на общите части) от некоректни платци в етажната собственост.
 • Заплаща месечните разходи за общите части на сградата: електричество, вода, газ, тец, абонаменти към фирми и др.
 • Счетоводство, банкови операции, фактуриране, правни консултации в случаи на междусъседски спорове или спорове между собственици, инвеститори и строители – всичко влиза в задълженията на домоуправителя.
 • Представлява живущите пред доставчиците на услуги, сключили договор с етажната собственост.
 • Контролира и координира поддържащия персонал.
 • Според предоставената му от собствениците или съответните органи информация определя идеалните части.
 • Предоставя информация за броя на вписаните кучета.
 • Съдейства между съседите при възникване на ситуации, при които някой е ощетен (например ако някой съсед наводни друг, домоуправителят трябва да се намеси).
 • При избор на нов домоуправител предава с протокол съхраняваните документи, останалите парични средства, банкови карти (ако има такива), както и отчет за дейността си през изминалите 2 години от неговия мандат.

Не се тревожете да изисквате от домоуправителя на сградата спазването на всички негови отговорности. Ако имате колебания – обърнете се към нас, винаги сме насреща да помогнем. Имоти Доверие – най-добрите оферти и най-опитните професионалисти.

Прочетете още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *