Как се извършва дарение на имот?

Ако желаете да извършите дарение на имот или на Вас предстои да Ви бъде дарено недвижимо имущество от близки, ето какво трябва да знаете за тази процедура.

Дарението е безвъзмездно и всеки има право да дари (т.е. подари) имот, вместо да го продаде. Най-често тази процедура се извършва между роднини – възрастни хора и внуци, деца и родители, съпрузи, брат и сестра.

Това са най-честите случаи при извършването на сделки за дарение, но разбира се, може да има и други обстоятелства. Процедурата не е необичайна – в общи линии са необходими същите документи, които се изискват и при покупко-продажба на апартамент. Освен тях, е нужно да представите и документи, удостоверяващи връзката с лицето, на което се прави дарението – свидетелство за сключен брак, акт за раждане и т.н.

Дарявайки имот на Ваш близък, Вие му гарантирате, че имуществото става безвъзмездно негова лична собственост – независимо дали той е в брак или не. За разлика от придобитото чрез покупко-продажба имущество, което, ако е получено по време на брака, е общо, дареният имот принадлежи само на надарения, а не и на двамата съпрузи.

Ако обмисляте да направите дарение или ще Ви бъде дарен имот, имайте предвид, че по закон то може да бъде оспорвано от лица, в полза на които законът предвижда право на запазена част от наследството – т.е. наследници могат да възразят, че са ощетени и да предявят претенции към частта, която им се полага по закон като наследници, въпреки че имотът е дарен на друго лице. Покупко-продажбата на имот не може да бъде оспорвана по този начин.

Необходимо е да се знае, че има разлика между дарение на имот и прехвърляне на имот срещу задължение за гледане и издръжка. Заплатените данъци и такси, както и нотариалните актове, са различни.

Като документи в общия случай ще са Ви необходими:

 • Нотариален акт за дарение по образец
 • Пълномощно (ако е необходимо такова)
 • Документ за собственост на дарителя
 • Удостоверение за наследници
 • Удостоверение за данъчна оценка на имота от териториалната данъчна дирекция
 • Скица/ Кадастрална скица (когато се прехвърля земя) и Кадастрална схема (при прехвърляне на самостоятелни обекти в сгради – апартаменти, магазини, гаражи и др.)

Възможно е да са необходими още допълнителни документи, в зависимост от индивидуалния случай, за които може да Ви посъветва вашият нотариус.

You may also like...

1 Response

 1. Стойчо Стойчев says:

  Необходими документи за дарение ?

  Майка ми дарява цялата нейна част от наследствен имот на брат ми .
  Няма представено Удостоверение за наследници при Нотариалния акт .
  Тя почина преди 4 г. и 4 месеца .

  Задължително ли е Удостоверението за наследници – при оформянето на
  Нотариалния акт ?
  Изисква ли се съгласно ( закон, правилник, съдебно тълкувателно решение,
  решение на съд или друг нормативен документ) Удостоверение за наследници – при
  изповядването на Нотариалния акт ?
  Мога ли да предприема някакви правни действия срещу този Нотариален акт –
  мога ли да го атакувам в съда ?

  С уважение,
  С.Стойчев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *