Какво всъщност представлява Акт 16?

Купувайки апартамент ново строителство, един от първите въпроси, който интересува клиентите, е дали сградата има Акт 16. Знаем, че този документ е много важен – ето какво всъщност представлява той.

Обобщено казано, Акт 16 удостоверява, че сградата е годна за експлоатация, тоест да се ползва за живеене. Жилищните блокове и къщите попадат в четвърта или пета категория строежи – съответно със средно и ниско застрояване. Според Закона за устройство на територията (ЗУТ) Акт 14, Акт 15 и Акт 16 са основните разрешителни, които контролират процеса на строителните дейности и регламентират, че сградата е годна за живеене и всички необходими изисквания са спазени.

Говорейки за четвърта и пета категория строежи, в техния случай Акт 16 представлява разрешение за ползване на обекта – Удостоверение за въвеждане в експлоатация от съответния главен архитект при съответната община. Това е финалният етап преди пускане на сградата в експлоатация, затова е и толкова важен.

Ако издаването на Удостоверението се бави по някаква причина, това означава, че документално в строителния процес са възникнали неточности. Най-често действително изпълненият строителен проект се разминава в една или друга степен с документално разписаните дейности. Без всяка една строителна дейност да бъде проверена и узаконена няма как сградата да бъде пусната за експлоатация.

За щастие, всеки, на когото предстои да купи жилище в нова кооперация, има право да провери дали сградата има издадено Удостоверение за ползване и ако няма – защо. Ако казусът е такъв, обърнете се към строителя на сградата или за най-сигурно – Районна дирекция за национален и строителен контрол.

Процедурата по издаване на Акт 16 не е дълга, ако всички необходими документи са изрядни и условията по тях са изпълнени. Чакането с години за него показва вина в строителя на сградата – най-вероятно той многократно е “връщан” за различни неизправности.

Ние от Имоти Доверие винаги сме насреща за консултация и професионална помощ – разчитайте на нас във всяка ситуация.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *