Акт 16 ще получават само сгради с осигурена среда за хора с увреждания

С началото на предстоящата 2018 г. ще стартира и изискване за нови условия на достъпност, които трябва да бъдат изпълнени, за да може една сграда да получи т.нар. Акт 16.

Всички сгради в София – и публични, и частни, трябва да бъдат съобразени с определени изисквания за адекватен и нормален достъп на хора с увреждания. От началото на 2018 г. строежи, сгради и обекти няма да получават акт 16 за ползване, ако не отговарят на изискванията на Столична община.

Тези новости влизат в Стратегията за достъпна градска среда. Тя засяга всички видове сгради – предвижда се да се даде гратисен 6-месечен срок, в които те да се приспособят към новите изисквания.

Научете повече тук.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *