Airbnb предлага сътрудничество на правителството на Сингапур

Целта е справяне с влиянието на краткосрочното отдаване под наем на жилища върху туристическата индустрия.

Компанията предлага да се въведе лимит на броя дни, за които един имот може да бъде предоставян под наем и да внедри система за регистрация и проследяване. Според медиите, Airbnb дори са готови да откажат публикуване на обществени имоти на платформата си, в случай че това бъде поискано от тях.

Малко след като правителството на Сингапур обяви, че ще търси обществена обратна връзка относно регулаторната рамка, която да бъде подготвена за краткосрочни наеми, Airbnb окачестви намерението на правителството да наложи мерки като “неприемливо” и заяви, че компанията е готова да сътрудничи с тях за направата на система за краткосрочно отдаване под наем в Сингапур.

Съгласно Urban Redevelopment Authority (Орган за управление развитието на градовете в Сингапур), валидната в момента регулация гласи, че частни имоти, включително апартаменти в Сингапур, могат да бъдат отдавани под наем за период не по-малък от 3 последователни месеца. Те не могат да бъдат давани за по-кратък период на туристи, преминаващи през страната. Тези, чийто престой ще бъде по-къс, би трябвало да отседнат в хотел или апарт-хотел.

„Разочароващо е, че почти 3 години след първата обществена дискусия, инициирана от URA,  няма никакъв напредък” казаха от компанията във връзка с обявеното намерение на правителството да потърси общественото мнение. И изразиха загриженост, че тази регулаторна рамка не е в съответствие с това как жителите на Сингапур искат да пътуват и как техните домове да бъдат използвани.

Миналата година правителството наложи глоба на двама души за неоторизирано краткосрочно отдаване под наем на четири апартамента през Airbnb – първа по рода си санцкия.

Urban Redevelopment Authority (URA) разследва близо 1,735 случая на неоторизирани краткосрочни отдавания под наем на частни домове за периода от 2015 г. до ноември 2017 г. В последствие почти всички собственици бяха освободени срещу обещание занапред да спазват регулацията.

Все повече страни по света вземат мерки да ограничат влиянието на кратковременните отдавания под наем на имоти върху туризма.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *