Стандарти, чрез които се пести енергия в сградите

Днес сме подготвили една по-специфична тема, с която се надяваме да сме полезни за всички, за които е важно новото жилище да е според стандартите и да пести енергия.

Това са всички действащи към момента у нас стандарти:

  • БДС EN 15217:2007 Енергийни характеристики на сгради.

Методи за изразяване на енергийните характеристики и за енергийна сертификация на сгради определя индикатори за изразяване на енергийните характеристики на цялата сграда, включително отопление, вентилация, климатизация, подаване на топла вода и осветление.

  • БДС EN 15603:2009 Енергийни характеристики на сгради.

Общо енергопотребление и определяне на енергийни нива описва услугите в областта на енергетиката, които трябва да се вземат предвид при определяне на нивата на енергийните характеристики на новопроектирани и съществуващи сгради.

Приложим е както за отделна част от сградата, така и за цялата, а също и за няколко сгради. Целта му е да се установят общи принципи за изчисляване на факторите на първоначалната енергия и коефициентите на въглеродни емисии. В него се определя метод за оценяване на измереното енергийно ниво на основата на доставената или изнесена енергия.

  • БДС EN ISO 13790:2008 Енергийни характеристики на сгради.

Изчисляване на потребната енергия за отопляване и охлаждане на пространство е в обхвата на Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики на сгради и е част от серията стандарти, насочени към уеднаквяване на методологията за изчисляване. Съдържа методи, по които се определя годишното потребление на енергия, необходима за отопление и охлаждане на жилищни и нежилищни сгради или на части от тях.

  • БДС EN 15193:2009 Енергийна ефективност на сгради.

Енергийни изисквания за осветление определя методология за изчисляване и оценяване на количеството енергия, използвана за осветление в закрити помещения. Той може да се използва както за съществуващи сгради, така и при проектирането на нови или реновирането на стари. Даден е и метод за изчисляване на използваната в момента енергия, за да се определи общата енергия на сградата.

  • БДС EN 15240:2007 Вентилация на сгради. Енергийна ефективност на сгради.

Ръководство за контрол на системи за климатизиране описва общата методика за проверка на климатичните системи в сградите за охлаждане на помещенията и отопление от гледна точка на консумацията на енергия.

Екипът на Имоти Доверие сме на линия още сега да поговорим по-подробно за стандартите, както и да съдействаме за закупуване на новото Ви жилище.

Обадете ни се още сега!

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *