Вътрешна топлоизолация – предимства и недостатъци

Вътрешната изолация е много подобна на външната, но с някои различия.

Този вид топлоизолация може да се поставя по всяко време на годината. Не се изискват специални приготовления (като скеле), за да бъде направена.

Вътрешната изолация на стените, разбира се, има и своите недостатъци.

На първо място: дебелината на стената ще се увеличи, поради което площта на помещението ще намалее. Също така, микроклиматът в помещението може да се влоши.

През зимата водните пари, образувани в помещението, преминаващи през слоевете на вътрешната изолация, образуват конденз, заради разликата в температурата вън и вътре. Резултатът е постепенно натрупване на влага, която предизвиква гъбички, мухъл, неприятен мирис на влага и т. н.

Как може да се избегне това?

При проектиране на изолация вътре в помещението е необходимо да се вземе предвид процесът на пренос на влага през обграждащите конструкции. Това означава, че материалите на стените трябва да бъдат разположени според степента на нарастване на пропускливостта на парите отвътре навън. Непропускливият за парите материал трябва да бъде в стаята, след него – материалът с по-малко пропускливост, после с още по-малко и т.н.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *