Околоблоковото пространство – как да управляваме отпадъците и да опазваме чистота без глоби

За всички жители на София, собственици и наематели на жилища, офиси и площи е в сила документ, който подробно описва как да управляваме отпадъци и да опазваме чистота в нашия град – „Наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община“.

За изпълнение на Наредбата служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол по спазване на разпоредбите за управление на битовите и масово разпространени отпадъци, строителните отпадъци, отпадъците от опаковки, биоотпадъците и други.

Добре е да знаете кои са най-често срещаните нарушения и да сте внимателни да не извършвате подобни дейности. Запознаваме Ви:

  • Транспортирането на строителни материали и отпадъци, земни маси и други в транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи, чергила;
  • Неизпълнение на задължението от собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи – тук влиза в сила и грижата за почистването на листа през есента;
  • Неизпълнение на задължението от собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите, за което писахме скоро.
  • Изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, речни корита и дерета.

Вярваме сме полезни за Вас с тази информация. А ако още новият дом е само в плановете Ви – с радост сме на разположение да помогнем в търсенето и намирането на най-доброто решение за Вас! Обадете ни се още сега!

Може да харесате още...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *